İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven, müvekkillerine yeniden yapılandırma ve aciz hali gibi mali bakımdan sıkıntılı süreçlerin her aşamasında destek verir. Bu destek, durumun gerektirdiği şekilde borçlulara, alacaklılara, ilgili taraflara ve mahkeme tarafından atanmış aciz yöneticilerine verilir.

Müvekkillere; varlıklarının korunması, yöneticilerin yerine yenilerinin belirlenmesi, sorumluluklar, iflas halinde ticari kısıtlamalar, borçların yeniden yapılandırılması veya birleştirilmesi, teminatların icra edilmesi, alacaklıları tarafından iflas ettirileceklere bunu engellemek amacıyla kısıtlı zamanlarda tedbir elde edilmesi, finansal sıkıntı içindeki şirketlerce yapılan birleşme ve devralmalara ilişkin karmaşık süreçlerde katkıda bulunulur. Alacağı teminat altına alınmış veya alınmamış alacaklılara da sürecin başından sonuna destek verilir.

Moroğlu Arseven, tasfiye taleplerinin defedilmesinin ve iflas uyuşmazlıklarının ele alınmasının yanı sıra gerek sözleşmesel gerekse nakit akışına ilişkin sorunlarla karşı karşıya kalan şirketlere destek verme hususunda son derece kapsamlı deneyime sahiptir. Örneğin; borçlunun ödeyeceği belli bir tutar karşılığında alacaklıların alacaklarından feragat etmeyi veya alacaklarını yeniden yapılandırmayı kabul ettiği konkordato süreçlerinde gerek borçluya gerekse de alacaklıya çözümler sunar.

Bir konkordato anlaşması, alacakları borçlunun toplam borcunu belli oranlarda aşan alacaklılardan oluşan tüm alacak grupları tarafından onaylanmalıdır. Çünkü, aynı zamanda yeniden yapılandırılmış anlaşma ve düzenlemelerin onların çıkarlarını koruduğundan emin olmak durumundadırlar. Bu konuda görüş birliği sağlayamayan alacaklılara ya da bir konkordato anlaşmasını iptal etmek isteyen alacaklılara yine Moroğlu Arseven destek verir.

Moroğlu Arseven, yeniden yapılandırma ve ilgili uyuşmazlık süreçlerinde ister yeniden yapılandırmaya tabi olsun, ister ilgili taraf olsun, tüm müvekkillerine yaratıcı, pratik tavsiyeler ve çözüm yolları üretir. Yanı sıra, düzenli olarak uyuşmazlıkları çözebilecek, işletmenin performansını etkileyip geliştirebilecek, işletme veya finansal zorlukların üstesinden gelebilecek, pay sahiplerinin gelecekteki menfaatlerini ve aynı zamanda yöneticileri ve yetkilileri gereksiz sorumluluklardan koruyabilecek yapısal seçenekler sunar.

İLGİLİ AVUKATLAR