İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; Türkiye’de franchising ve distribütörlük sözleşmeleri akdedilmesine, bunların yönetilmesine ve feshedilmesine yönelik büyük deneyim sahibidir. Acentelik, distribütörlük ve franchising sözleşmeleri, ticari faaliyetleri güçlendirecek ve müvekkilin mevcut süreçlerine ve ilişkilerine uyum sağlayacak biçimde hazırlanmaktadır. Bu konudaki danışmanlık kapsamında; strateji planlaması, risk değerlendirmesi, müzakere desteği ve mevzuatauyum çalışmaları, uyuşmazlık çözümü ve fesih süreçleri yer almaktadır.

Distribütörlük Sözleşmeleri

Moroğlu Arseven; distribütörlük sözleşmelerinin kurulması, yönetilmesi ve feshedilmesinin yanı sıra, tedarik zincirlerinin ve diğer satış kanallarının tüm diğer yönlerine dair deneyim sahibidir. Distribütörlük anlaşmaları genelde karmaşık bir yapıdadır. Bundan dolayı, her anlaşma, ilgili sektörün kendine özgü yapısı göz önüne alınarak hukuki bir çerçeveye oturtulmalıdır.

Moroğlu Arseven; gerek doğrudan gerekse de dolaylı satış kanallarında faaliyet gösteren toptancılara, perakendecilere ve distribütörlere danışmanlık sağlar. Müvekkiller bu satış ilişkilerinin farklı taraflarında yer alırlar. Dolayısıyla müvekkil skalası küçük perakendeciler ve acentelerden, karmaşık lojistik zincirleri kapsamındaki büyük ve çok uluslu distribütörlere kadar uzanır.

Her farklı modele özgü hukuki hususları göz önünde bulundurarak, münhasır ve münhasır olmayan distribütörlere destek verilir. Bir örnek verilmesi gerekirse; “münhasır distribütörlük sözleşmeleri kapsamındaki bölgeye ilişkin hususlar ve ifa yükümlülüklerinin düzenlenmesi” söylenebilir. Bu kapsamda verilen danışmanlık; stratejik planlamaları, risk değerlendirmelerini, müzakere desteğini, mevzuat ile ve özellikle rekabet hukuku ile uyumluluk hususlarını içermektedir.

Moroğlu Arseven’in deneyimli uyuşmazlık çözümü ekibi, müvekkillere, distribütörlük uyuşmazlıklarının, fesih süreçlerinin ve yürütme usullerinin her alanında güçlü bir destek verir. Özellikle, yüksek mali tutarlar veya karışık sınırlar ötesi uyuşmazlıklar içeren portföy taleplerinin ileri sürülmesi veya bunlara karşı savunma yapılması konularında, söz konusu ekip engin deneyim sahibidir. Hatta, henüz bir uyuşmazlık ortaya çıkmadan, olası uyuşmazlıkları bertaraf edecek önlemler geliştirilir. Hedef;

distribütörlük uyuşmazlıklarının mümkün olduğunca hızlı, az maliyetle ve işletmedeki işler aksamadan çözülmesini sağlamaktır.

Franchising Sözleşmeleri

Moroğlu Arseven, franchise alan ve veren taraflar başta olmak üzere, konuyla ilgili yardıma ihtiyaç duyan tüm müvekkillere franchising ilişkilerine yönelik kapsamlı danışmanlık sunar. Çok uluslu şirketlerin markalarını Türkiye’de pazara sürmelerine ve yerel şirketlerin yurtdışı pazarlara açılmalarına destek olur. Bu alanda hukuki desteğeen çok ihtiyaç duyan iş kolları; perakende satış, moda, konaklama, restoranlar, eğlence ve eğitimdir. Moroğlu Arseven; desteğe ihtiyaç duyan müvekkillere, açıklama belgeleri ve franchising sözleşmelerinin hazırlanmasından lisans ve distribütörlük anlaşmalarına, farklı ülkelerin mevzuatları ile uyumluluk uygulamalarına, rekabete ve ticari mülkiyete ilişkin hususlara kadar yardımcı olur.

Franchising ilişkilerinin seyrini belirleyen faktörler; hukuki risk ve yükümlülüklerle birlikte kurumsal itibar ve standartların yönetimidir. Moroğlu Arseven; tüm bu faktörleri müvekkilin sektörünün koşullarıyla birlikte değerlendirebilmek ve anlayabilmek için müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder. Haksız rekabet, portföylerin yeniden lisanslanması, bölgesel yönetim, işletimsel standartlara uygunluk, destek hizmetleri, telif hakları gibi frachising sözleşmeleri kapsamında yer alan birçok hususa ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklardan kaçınılması ve bunların çözüme ulaştırılması için müvekkillere destek olur.

Aynı zamanda, finansal güçlük çeken veya olası bir iflasla karşı karşıya kalan franchise alan ve verenlerin menfaatlerini korumak adına çözümler üretilir.

İLGİLİ AVUKATLAR