İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven müvekkillere gayrimenkullerin yanı sıra önemli varlıkların ve endüstriyel teçhizatın satış ve kiralama sözleşmelerinin her aşamasında destek sağlar. Oldukça geniş kapsamlı olan bu destek; detaylı hukuki incelemelerin (=due diligence), yapılması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, teminat ve finansman yapılandırması, kira sözleşmelerinin tadil edilmesi, feshedilmesi veya satış sonrası uyuşmazlıkları içermektedir.

Moroğlu Arseven’in alanında son derece deneyimli olan uyuşmazlık çözümü ekibi, müvekkillerin uyuşmazlıklardan kaçınmalarını ya da en aza indirmelerini ve çözüme ulaşmalarını hedefler. Bu doğrultuda; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları üretirler. Bir uyuşmazlığın çözümü veya müvekkilin korunması için, gerekli olduğu hâllerde talep analizi ve risk değerlendirmesi yapılır, müvekkiller mahkeme nezdinde ve icra takipleri sırasında temsil edilir.

Alım Satım Sözleşmeleri

Alım satım işlemleri; birden çok taraf, teminat, kapanış işlemleri ve çeşitli olasılıklar içermeleri nedeniyle oldukça karmaşık süreçlerdir. Her işlem kendine özgüdür, dolayısıyla özel stratejilere ihtiyaç duyulur. Moroğlu Arseven alıcı ve satıcıların yanı sıra finansörler gibi konuyla ilgili kişilere işlem süreçlerinin yönetilmesinde destek sağlar.

Her türlü ticari ve endüstriyel malın, perakende veya ikamet amacıyla veya karma amaçlarla kullanılan mülklerin satın alınması veya bunlardan tasarruf edilmesi Moroğlu Arseven’in danışmanlığı  kapsamında ele alınır. Bunlar arasında gelir getiren ve sahibince kullanılan malların yanı sıra, gelişime açık boş araziler ve daha birçok mal yer almaktadır.

Moroğlu Arseven bu işlemlerin ilk aşamalarından itibaren devrededir; detaylı inceleme soruşturmaları yürütür, her bir işlem için özel stratejiler belirler ve müvekkillerin menfaatlerini gözeten tam kapsamlı müzakere desteği sağlar. Özellikle istihkak, imar veya değer tespiti uyuşmazlıklarının çözümü, kısıtlayıcı taahhüt ve şarta bağlı satışlar, beyan ve taahhütler, taşınır mallar ve demirbaşların idamesi konularında hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur.

Moroğlu Arseven; finans alanındaki uzmanlığı çerçevesinde, rehin belgelerinin müzakere edilmesi, gözden geçirilmesi ve hazırlanması, kredi alanların ve büyük finans kuruluşlarının temsil edilmesi konularında da danışmanlık verir.

Kiralama Sözleşmeleri

Kira sözleşmeleri gerek kiracı gerekse de kiralayan için uzun soluklu yasal sonuçlar doğurabilir. Moroğlu Arseven; her türlü ticari veya endüstriyel malın, perakende, ikamet ve karma amaçlarla kullanılan taşınmazların kiralanmasına yönelik danışmanlık verir. Danışmanlık desteğinden; kiracılar, mal sahipleri, büyük ticari kiralama ve konut kirası portföylerini yöneten tesis yöneticileri ve konuyla ilgili tüm şahıs ve kurumlar yararlanabilir.

Moroğlu Arseven müvekkillere ilave inşaat ve tadilat hakları, bakım yükümlülükleri, münhasırlık, alt kira sözleşmeleri, temlik, vergilendirme, tazminat, tahliye veya alacak tahsili, sözleşmelerin yenilenmesi veya feshedilmesi gibi kiralama sözleşmeleri ile ilgili tüm hususlarda rehberlik yapar.

Aynı zamanda, mülk yönetimi sözleşmeleri veya sigorta poliçeleri gibi yardımcı belgelerin ve ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması konularında da danışmanlık verilir.

İLGİLİ AVUKATLAR