İçeriğe Geç

Pay sahipleri uyuşmazlıkları, kuruluşlara geri dönülmez zararlar verebilir. Uyuşmazlık, pay sahipleri arasında yönetime ilişkin anlaşmazlıklardan, aile içi anlaşmazlıklara kadar herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Tarafların birbirleri hakkındaki iddiaları da çeşitlilik arz eder. Bu iddialar; performans yetersizliği, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, yanlış beyan, kendi yararına işlemler, varlıkların kötüye kullanılması, sözleşmelerin veya temsil görevlerinin ihlaline ilişkin olabilmektedir.

Zaman zaman, sözleşmeden doğan ve temsile ilişkin görevler çakışabilmekte ve pay sahipleri uyuşmazlıklarını daha da karmaşıklaştırıp çözüm için hukuki danışmanlığa ihtiyaç duymaktadırlar.

Uyuşmazlıklar, uzlaşı sonrası da dâhil olmak üzere birleşme ve devralma işlemlerinin çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; beyan ve taahhütlerden, fiyat uyarlama ve fiyat belirleme maddelerinden, performansa bağlı koşullu ödeme yöntemlerinden veya tag-along ve drag-along haklarından…

Moroğlu Arseven’in bu alanda destek verdiği müvekkil tipolojisi farklı olabilir. Bu nedenle farklı bakış açıları geliştirmek gerekir. Örneğin; müvekkiller arasında azınlık pay sahipleri vardır ki baskıcı kararlara, kar paylarının idaresine veya haklarının göz ardı edilmesine ilişkin sorunları vardır. Yine müvekkiller arasında bulunan çoğunluk pay sahipleri ise işlerin veya yönetimin yürütülmesini zorlaştıran inatçı pay sahipleri ile mücadele içindedirler. Moroğlu Arseven her iki grup pay sahibine de destek verir.

Moroğlu Arseven pay sahipleri uyuşmazlıklarının çözümü için erken müdahale, müzakere, arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim gibi çözüm yollarının oluşturulması ve uygulanması konusunda deneyimlidir. Bu yöntemler çoğu zaman dava açılmasına göre daha az maliyetli ve daha hızlı çözüm sağlayan seçenekler olup, şirketin uyuşmazlıktan daha verimli ve olumlu şekilde kurtulmasıyla sonuçlanır.

Uyuşmazlık çözümü, kurumsal yönetim, yeniden yapılandırma ve genel kurumsal danışmanlık alanlarındaki Moroğlu Arseven uzmanlığı; pay sahiplerine veya birleşme ve devralmalara ilişkin uyuşmazlıklar ile karşılaşan müvekkillere etkili ve bilgili bir uyuşmazlık çözümü danışmanlığı verilmesini sağlar.

İLGİLİ AVUKATLAR