İçeriğe Geç

Sigorta uyuşmazlıkları genel olarak oldukça karmaşık yapıdadır ve kapsamlı teknik bilgi gerektirir. Bünyesinde yüksek maddi tutarlar ve önemli ticari riskler barındırır. Hassas yapıları ve temellerindeki büyük ölçekli sorunlar sigorta uyuşmazlıklarını daha da karmaşık hale getirmektedir. Örneğin; politik olayların ticari sonuçları, protestolar ve genel toplumsal tedirginlik, terör saldırıları veya doğal afetler…

Moroğlu Arseven poliçe sahiplerini, lehtarları, üçüncü kişi hak sahiplerini, aracıları, sigortacıları, reasürörleri ve diğer ilgili tarafları sigorta ile ilişkili çok sayıda uyuşmazlıkda temsil etmiştir.

Moroğlu Arseven; davalarda, tahkim süreçlerinde, alternatif çözüm yollarında ve müzakere ile uzlaşma süreçlerinde verdiği desteğin yanı sıra, sigortalama aşamasından önce belli poliçelere özel risk değerlendirmeleri yaparak uyuşmazlıklar daha ortaya çıkmadan bertaraf edilmesini sağlar.

Moroğlu Arseven’in bu alanda sunduğu hizmetleri kısaca özetlemek gerekirse;

  • Reasürörlere poliçe riskleri hakkında danışmanlık
  • Reasürörler nezdinde doğabilecek nihai risklerin engellenmesi amacıyla poliçe sahiplerini mahkemelerde temsil etme
  • Büyük altyapı ve inşaat projelerinde reasürörlere sözleşme aşamasından uyuşmazlık aşamasına kadar danışmanlık
  • Tüm müvekkillere poliçe kapsamlarının ilk aşamalarından itibaren, risk yönetimi ve uyuşmazlık çözüm taktiklerinin geliştirilmesine kadar her aşamada danışmanlık
  • Türkiye’deki yerel sigorta uyuşmazlıklarında başvurulan Sigorta Tahkim Komisyonu karşısında sigortacıları temsil etme
  • Sigortacılara başkası adına yapılan ödemelerden doğan uyuşmazlıklar ve muhtemel uyuşmazlıkların engellenmesini sağlayan dolandırıcılık karşıtı çözümler üretme

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözüm ekibi, müzakereler sırasında müvekkillerin çıkarlarını daha iyi koruyabilmek amacıyla ‘çok branşlı’ bir çalışma yöntemi tercih eder. Sigorta uzmanları, aktüerler, uzmanlar ve teknik bilirkişiler ekibe dahil edilir.

Bu ekip, uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak özel müzakere, uzlaşma veya dava stratejileri geliştirmekte ve çoğu zaman uyuşmazlığın ilk aşamalarında uzlaşılmasını sağlamaktadır. Sigorta uyuşmazlık çözüm ekibinin; ticari sorumluluk, yöneticilerin ve yetkililerin sorumluluğu, mesleki sorumluluk, işlerin kesilmesi, mal zararı, inşaat ayıpları, siber güvenlik ve veri ihlali, ürün sorumluluğu, hasar, hayat, kaza ve sağlık sigortası gibi birçok poliçe türüne ilişkin kapsamlı deneyimi vardır.

İLGİLİ AVUKATLAR