İçeriğe Geç

Türkiye’de son yıllarda, devletin, sahip olduğu birçok kuruluşunu ve mal varlığını özel kişilere devretmesi ile özelleştirme alanında ciddi bir artış gözlenmektedir. 1980’li yıllardan itibaren, Türkiye’nin önemli bankaları, havayolları, telekomünikasyon şirketleri, karayolları, köprüleri, limanları, demiryolları, piyango idareleri, yiyecek, petrokimya ve demir tesisleri, enerji dağıtım ve üretim tesisleri özelleştirilmiştir. Son zamanlarda ise emtia, enerji tesisleri ve telekomünikasyon şirketleri özelleştirilmektedir.

Özelleştirme ve imtiyaz verme projeleri katı yasal düzenlemeler altındadır ve sıkı bir denetime tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, yaşanan bürokratik süreçler çok boyutlu hukuki destek gerektirir. Moroğlu Arseven; geleneksel anlaşma yapılandırmaları ve idari, yapısal ve finansal hususlarla ilgili deneyim sahibidir ve bu sayede özelleştirme süreçlerinin bir parçası olan müvekkillere tam kapsamlı hukuki danışmanlık sağlar.

Müvekkiller özelleştirme projelerini güvence altına almak, finanse etmek ve destekleyebilmek için zorunlu olarak, karmaşık ihale süreçlerinden geçerler. Moroğlu Arseven; onlara bu süreçleri yönetmeleri konusunda rehberlik eder.

Moroğlu Arseven danışmanlığından yararlanan şirketler arasında; kredi verenler, yatırımcılar, müteahhitler, alt yükleniciler, işletmeciler ve teknik danışmanlar gibi yerel ve uluslararası kuruluşlar yer almaktadır.

Moroğlu Arseven; müvekkillerin hak ve yükümlülüklerini tam olarak anlamalarını sağlar ve işlem riskinin, yükümlülüklerin ve gelirlerin doğru ve etkin biçimde belirlenebilmesi için onlarla yakın plan çalışmayı tercih eder. Bu kapsamda, detaylı hukuki incelemeler (=due diligence), yeterliliğe ve usule ilişkin hususlar, teklif oluşturulması, uyumluluk, finansman araçları, teminat ve güvenceler, çevresel etkiler, tedarik rejimleri, vergi yapıları ve uyuşmazlık çözümü imkanları dahil ilgili birçok konuda danışmanlık verir.